Coaching Stellar Ways

De coaching sessies Stellar Ways gegeven door Nathalie Trintelier gebeuren uitsluitend in het Frans. Echter, voor deze coaching heeft de praktijk uitgewezen dat de taal geen belemmering is.