We bekijken samen welke moeilijkheden en patronen zich afspelen binnen en buiten het gezin. 

Kinderen beschikken nog niet over voldoende capaciteiten om alles onder woorden te brengen, daarom beschikken we over een spelkamer waar onder de vorm van spel, beeldend werk, zandspel en duplo-opstellingen het verhaal van het kind zich ontvouwt.  We streven ernaar elkaar zo goed mogelijk emotioneel te begrijpen. Verheldering is vaak een opstap naar een oplossing. In interactie met de kinderen en de ouders  steunen we de emotionele ontwikkeling en bouwen we samen aan een stevige basis van de persoonlijkheid van het kind.

Bij jongeren neemt het gesprek meer en meer de plaats in van spel maar toch kan creatieve expressie een meerwaarde blijven bij elke leeftijdsgroep. Alles laat zich niet verwoorden...

Bij therapie met kinderen en jongeren werken we nauw samen met de ouders (of opvoeders). Dit gebeurt tijdens gezinsgesprekken en/of oudergesprekken. Dit proces kan ouders handvaten geven om hun kind beter te begrijpen of kan helpen bij het terug in beweging brengen van vastgelopen processen.

Het kan ook nodig zijn om samen te werken met andere hulpverleners of diensten die betrokken zijn bij het kind/jongere en het gezin.

Toch kan een jongere ook zelfstandig een hulpvraag stellen. Deze zal met gepaste discretie behandeld worden.

 

Kennismaking en observatie:

 

We stemmen onze hulp af op de vraag van zowel de ouders als het kind of de jongere.

Zowel gesprekken met ouders als gezinsgesprekken zijn een mogelijkheid.

Soms is het ook nodig om met het kind/jongere alleen te werken, ofwel in de spelkamer voor jonge kinderen of in de vorm van gesprekken voor pubers en adolescenten.

Adviesgesprek:

De interpretaties vanuit het kennismakingsgesprek en observatie worden meegedeeld en hypotheses worden aangereikt. Er wordt besproken wat helpend kan zijn voor het kind of de jongere en een behandelplan wordt voorgesteld.

 

De behandeling:

 

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we samen welke moeilijkheden en patronen zich afspelen binnen en buiten het gezin. We stemmen onze hulp af op de vraag van zowel de ouders als het kind of de jongere. 

Een jongere kan ook zelfstandig een hulpvraag stellen. Deze zal met gepaste discretie behandeld worden. 

De interpretaties vanuit het kennismakingsgesprek en observatie worden meegedeeld en hypotheses worden aangereikt. Er wordt besproken wat helpend kan zijn voor het kind of de jongere en een behandelplan wordt voorgesteld.

 

Kinderen beschikken nog niet over voldoende capaciteiten om alles onder woorden te brengen, daarom beschikken we over een spelkamer waar onder de vorm van spel, beeldend werk, zandspel en duplo-opstellingen het verhaal van het kind zich ontvouwt.  We streven ernaar elkaar zo goed mogelijk emotioneel te begrijpen. Verheldering is vaak een opstap naar een oplossing. Bij jongeren neemt het gesprek meer en meer de plaats in van spel maar toch kan creatieve expressie een meerwaarde blijven bij elke leeftijdsgroep. Alles laat zich niet verwoorden...

 

Bij therapie met kinderen en jongeren werken we nauw samen met de ouders (of opvoeders). Dit gebeurt tijdens gezinsgesprekken en/of oudergesprekken. Dit proces kan ouders handvaten geven om hun kind beter te begrijpen of kan helpen bij het terug in beweging brengen van vastgelopen processen.

Het kan ook nodig zijn om samen te werken met andere hulpverleners, school of diensten die betrokken zijn bij het kind/jongere en het gezin.

Soms is het beter om met het kind/jongere alleen te werken, ofwel in de spelkamer voor jonge kinderen of in de vorm van gesprekken voor pubers en adolescenten.