Relatietherapie

In relatietherapie gaan de gesprekken door met beide partners. Al kan het dat je zelf eerst alleen advies nodig hebt.

 

Spanningen en verschillen maken dat mensen die elkaar graag zien soms uit elkaar drijven of onbereikbaar worden. Vanuit de impasse en onveiligheid kunnen we ons niet meer inleven in de ander. We voelen ons gekwetst, verward. We blijven draaien in onze eigen ontoereikende patronen. Wanneer het niet meer lukt om op eigen kracht hier uit te geraken, kan therapie helpen om samen een uitweg te vinden.

 

Therapie draait niet om schuld of het gelijk zoeken. We zoeken naar communicatie en inzicht vanuit meerzijdige onpartijdigheid. Beide partijen verdienen erkenning en waardering. Verandering kan bereikt worden indien er engagement en bereidheid is om aan de relatie te werken. Samen werken we naar het verwerven van nieuwe inzichten en het realiseren van nieuwe doelen.

 

Wanneer een positieve evolutie zou uitblijven omdat kwetsuren onherstelbaar zijn en het toch tot een breuk komt, is ondersteuneing ook daar belangrijk. Op een respectvolle manier uit elkaar gaan draagt bij tot sereniteit naar elkaar en naar de eventuele kinderen en familie. Uit elkaar is veel meer dan een punt zetten. Het is een periode die zich afsluit en het begin van een nieuwe episode in je eigen en elkaars leven.

 

Soms is het gewenst jezelf een aantal individuele gesprekken te gunnen om terug evenwicht te zoeken in jezelf.

De gesprekstherapie

Een individuele sessie relatietherapie duurt een uur en kost 50 euro.

Een sessie met 2 personen duurt 1,5 uur en kost 75 euro.

Contact

Therapeute: Mieke Borremans

Gsm : 0473430743

Email: mieke.borremans@skynet.be